subheader

Disclaimer

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze site geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Theo Rietveld Verzekeringen geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Wij respecteren uw privacy zeer en zullen er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Online afsluiten
De adviezen die u via deze website ontvangt zijn resultaten van de door u verstrekte gegevens. Er kan geen beroep worden gedaan op de gegevens, informatie of adviezen die op de website voorkomen. De online polissen die via deze website gesloten worden zijn zonder enige vorm van persoonlijk advies tot stand gekomen.

Overig
Voorlopige dekking kan uitsluitend op uitdrukkeljke aanvraag worden verstrekt en is ten alle tijde onder voorbehoud van definitieve acceptatie en bevestiging door de verzekeraar.

Eventuele schade tengevolge van electronische mis-communicaties al dan niet vanuit deze site valt uitdrukkelijk buiten onze verantwoording.

Onze eventuele aanspraklijkheid blijft ten alle beperkt tot de omvang, hoogte en reikwijdte van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Webdesign door Let's build IT
  • autoverzekering

    Bereken hoeveel u kunt besparen op uw autoverzekering en sluit deze direct af!

    Meer info...
  • reisverzekering

    Geen zorgen over de vakantie? Sluit hier uw doorlopende reisverzekering!

    Meer info...